Sporazum o saradnji Fondacije „Braća Karić” i Udruženja „Hrvatsko–makedonska tangenta”

U prostorijama Fondacije „Braća Karić” potpisan je sporazum o međunarodnoj saradnji između Fondacije „Braća Karić”  i nevladine organizacije Udruženje „Hrvatsko-makedonska tangenta”.

Ovim sporazumom  o međusobnoj saradnji unapređena je i  proširena saradnja  u oblasti  kulture, umetnosti, međunarodne saradnje, ljudskih prava, demokratske i političke kulture i unapređenje odnosa saradnje Srbije, Hrvatske, Makedonije i celog regiona.

Bivši  predsednik Republike Hrvatske i počasni član nevladine organizacije Udruženje „Hrvatsko-makedonska tangenta” prof. dr Ivo  Josipović  istakao je da je potpisivanje ovog spotrazuma izuzetno važan korak u pravcu poboljšanja odnosa u regionu među svim državama, jer je Fondacija „Braća Karić” poznata po svojim aktivnostima koje idu u tom pravcu a i tangenta takođe.” Drago mi je što sam i sam sudionik aktivnosti tangente, jer će biti sada puno zajedničkih aktivnosti koje će ostaviti traga na kvalitetu odnosa u regiji”,  istakao je  Josipović.

Obe strane su izrazile uverenje da kulturni dijalog doprinosi približavanju naroda, kao i očuvanju, razvoju i razmeni  zajedničkog kulturnog i istorijskog nasleđa budućim generacijama, te nastojanju da zajedničkim naporima rade na poboljšanju kvaliteta zajedničkih odnosa sa ciljem da uspostave dugoročnu i efikasnu saradnju.

Dragomir J. Karić,  jedan od osnivača Fondacije „Braća Karić” i narodni poslanik tom prilikom istakao je da Fondacija „Braća Karić” već 45 godina u svojim aktivnostima ima odbor  za jačanje mira, demokratije, saradnje i prijateljstva među narodima. Takođe napominje da mu je velika čast i ogromno zadovoljstvo što je Fondacija danas potpisala ovaj sporazum i na taj način uzela učešće u zajedničkoj saradnji u Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i celom regionu.

Dok je predsednik Udruženja „Hrvatsko-makedonske tangente” Sašo Georgievski  ovom prilikom izjavio:

„Dugujemo zahvalnost za ove plodne susrete, Kompaniji BK i Fondaciji „Braća Karić”. Tokom dvodnevnih razgovora dodirnuli smo mnoge teme i  posebno se zainteresovali za tripartitnu saradnju, da pored Hrvatske i Makedonije bude uključena i Srbija. Ovog puta akcenat je stavljen na kulturi i umetnosti, razmeni umetničkih iskustava i negovanju zajedničke tradicije što može biti jako plodotvorno i na sam društveno–politički ambijent u regionu.”

Organizovanje savetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova u skladu sa postavljenim ciljevima, okupljanje građana koji se bave kulturom, umetnošću i obrazovanjem, strukovno povezivanje, su samo deo predviđenih aktivnosti, koje bi se realizirali kroz razne projekte.

Ostavite komentar

5 − four =