Počasni Savet

Počasni savet

Članovi Počasnog saveta su: Slavica Karić, Hafa Karić i Marjana Karić.

Slavica Karić

član Počasnog saveta

Marjana Karić

član Počasnog saveta

Hafa Karić

član Počasnog saveta