Upravljanje Karić fondacijom

STOPAMA SRPSKIH ZADUŽBINARA

Zagledana u velike srpske zadužbinare, porodica Karić je 1979. godine osnovala Socijalni savet u Peći pomažući svoje radnike i sugrađane bez obzira na naciju, veroispovest, boju kože. Bio je to moderan vid u praksi pokazane društvene odgovornosti porodice i kompanije „Braće Karić“ koja će svoje institucionalne okvire dobiti formiranjem Fonda „Karić fondacija“ 1992. godine u Beogradu. Do dana današnjeg, sa vizijom trajanja u dalekoj budućnosti, Karić fondacija ostaje zlatan primer ne samo u Srbiji, već u regionu, Evropi i svetu, na koji način u svojoj zemlji moraju da deluju društveno odgovorni pojedinci i kompanije. Broj, veličina i raznolikost poduhvata „Karić fondacije“ decenijama unazad, svedokom su osmišljene i u tradiciji same porodice ukorenjene odgovornosti prema državi i društvu.

Tu tradiciju nastavljaju i nove generacije porodice Karić. Oni u porodičnu intelektualnu, kulturnu i duhovnu zaostavštinu, ugrađuju svoja znanja i umeća stečena na vodećim univerzitetima sveta ali i u svojoj porodici.

“Sudbinom je određeno pitanje da ništa nije dato večno, ni bogatstvo ni nemaština, uvažavati one koji nemaju i pomagati, istovremeno znači podržavati najdublji smisao ljudskih nadanja.”
-Milanka Mara Karić, predsednik Karić fondacije iz intervjua listu „Student“