NOVI DANI SRPSKE MUZIKE

O projektu

Karić fondacija je pokrenula ovaj projekat u želji da postane tradicionalni muzički festival.
Planiramo da dela koja uđu u uži izbor, koje će odabrati Počasni i Stručni žiri Konkursa, budu odštampana u vidu notne publikacije kompozicija, ukoliko, naravno bude dovoljno odabranih dela.
Notnu publikaciju će dobiti svi autori odabranih kompozicija i iste će biti premijerno izvedene na prvom Festivalu „NOVI DANI SRPSKE MUZIKE“. Takođe, zavisno od broja prijavljenih i odabranih kompozicija, u nadi da će odziv biti veliki i da će naša ideja zaživeti, biće održan jedan ili više koncerata u okviru Festivala, koje će Karić fondacija organizovati tokom 2020. godine u eminentnim salama grada Beograda. Odabrana dela poželjno je da autori izvedu sami (ukoliko su odabrali kategoriju klavir ili kamerni orkestar), radi vidljivosti i promocije, kako dela, tako i samih autora. S druge strane, ukoliko ne žele da izvedu svoje kompozicije sami, naša ideja je da angažujemo mlade, afirmisane i neafirmisane umetnike; srednje škole, muzičke akademije, orkestre, koji mogu izvesti odabrana autorska dela. Ukoliko je neki autor poslao predlog za Himnu Karić fondacije, u vidu kompozicije za filharmonijski orkestar (i tekstHimne), imamo nekoliko predloga, koji filharmonijski orkestri bi mogli to da izvedu, mada prioritet dajemo mladima kao što su Filharmonija mladih „Borislav Pašćan“, Regionalna dečja filharmonija i slično, sa solistima pevačima ili horom, po potrebi.
A potom, nastavljamo naš Konkurs i Festival iz godine u godinu!
Čekamo vas i vaše divne, nove ideje!

KARIĆ FONDACIJA

Projekat je podržan i sufinansiran sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

Odredbe i uslovi konkursa:

1. Svaki učesnik Konkursa može prijaviti neograničeni broj kompozicija i za različite kategorije. Ne ograničavamo ni godine učesnika Konkursa. Nema ograničenja za umetnike!

2. Na Konkurs se mogu prijaviti zainteresovani iz celog sveta, Republike Srbije, regiona, bivših jugoslovenskih republika, posebno naglašavamo da imamo veliku želju da se odazovu svi naši umetnici, autori, kantautori, kompozitori, koji žive u rasejanju, u Srpskoj dijaspori. Svakako očekujemo da se prijave i svi zainteresovani umetnici drugih nacija, koji poznaju Srpsku klasičnu, tradicionalnu i modernu muziku ili imaju želju i ideju da stvore Novu Srpsku muziku.

3. Konkurs ne ograničava učesnike na visoko muzičko obrazovanje. Prijave mogu poslati svi koji komponuju ili žele da komponuju: redovni, vanredni profesori na muzičkim akademijama, u srednjim i osnovnim muzičkim školama, studenti muzičkih fakulteta, diplomirani i oni koji još uvek nisu završili studije; muzičari višeg i visokog fakultetskog obrazovanja; kompozitori i muzički stvaraoci koji nemaju zvanično muzičko obrazovanje, a bave se muzičkom umetnošću i komponovanjem.

4. Trajanje kompozicija:od 3 do 10 minuta; 12 minuta maksimum.

5. Organizator Konkursa nije u obavezi vraćanja materijala, notnog i tonskog zapisa, podnetog uz prijavu,tako da se isti može koristiti u celosti ili delovima, uz poštovanje potpisa autora dela, bilo da se koristi za reportažu, tv emisiju ili slične objave, koje proizvodi RTV BK Telecom.

6. Podstaknuti jednim od osnovnih postulata Karić fondacije, a to je kako očuvanje nacionalne muzičke kulture i srpske kulture uopšte, tako i afirmacija nove srpske muzike i klasične muzike, osmislili smo Konkurs „NOVI DANI SRPSKE MUZIKE“ koji je otvoren:
do 20. marta 2020. godine, do 24:00 časova.
(*Ukoliko bude produžen rok za dostavu kompozicija, bićete blagovremeno obavešteni.)

Način slanja prijave i dokumentacije

Formular i obavezne navedene priloge pošaljite:

1. а) Popunjavanjem forme na stranici Prijava gde ćete ostavi link ka snimljenom tonskom zapisu u mp3 ili u mp4 formatu (SendSpace, SoundCloud, YouTube).
Ili
b) Poštom na adresu (i snimljeni tonski zapis na dvd, usb flashu…): „Karić fondacija“, Теrazije 28, 2. sprat, 11000 Beograd, sa naznakom:
Za konkurs: „NOVI DANI SRPSKE MUZIKE“.

2. Rok za podnošenje konkursne prijave i prateće dokumentacije je
petak, 20. mart 2020. godine do 24:00 časa.
(Ukoliko bude produžen rok za dostavu kompozicija, bićete blagovremeno
obavešteni.)

3. Ne postoji obaveza vraćanja materijala (notnog i tonskog zapisa) podnetog uz prijavu i isti organizator Konkursa može koristiti u celosti ili delovima, uz poštovanje potpisa autora dela, bilo da se koristi za reportažu, tv emisiju ili sličnu objavu, koje proizvodi RTV BK Telecom.