UPRAVNI ODBOR

Predsednika i članove upravnog odbora, kao i upravitelja fondacije imenuju osnivači. Osnivači su Milanka Karić i Olivera Karić Nedeljković.

Milanka Karić

osnivač Fondacije Braća Karić

Olivera Karić Nedeljković

osnivač Fondacije Braća Karić

Predsednik Fondacije Braća Karić predstavlja Fondaciju i, zajedno sa Upravnim odborom i direktorom, neposredno njome upravlja. Upravni odbor sprovodi program rada.
Predsednik Upravnog odbora Fondacije je Danica B. Karić, a članice su Nadežda Lazarević i Aleksandra Nedeljković.

Danica B. Karić

predsednica Fondacije Braća Karić i Upravnog odbora

Nadežda Lazarević

član Upravnog odbora

Aleksandra Nedeljković

član Upravnog odbora