POLITIKA PRIVATNOSTI

ODREDBE I USLOVI KONKURSA

1. Svaki učesnik Konkursa može prijaviti neograničeni broj kompozicija i
za različite kategorije. Ne ograničavamo ni godine učesnika Konkursa.
Nema ograničenja za umetnike!

2. Na Konkurs se mogu prijaviti zainteresovani iz celog sveta, Republike Srbije, regiona, bivših jugoslovenskih republika, posebno naglašavamo da imamo veliku želju da se odazovu svi naši umetnici, autori, kantautori, kompozitori, koji žive u rasejanju, u Srpskoj dijaspori. Svakako očekujemo da se prijave i svi zainteresovani umetnici drugih nacija, koji poznaju Srpsku klasičnu, tradicionalnu i modernu muziku ili imaju želju i ideju da stvore Novu Srpsku muziku.

3. Konkurs ne ograničava učesnike na visoko muzičko obrazovanje. Prijave mogu poslati svi koji komponuju ili žele da komponuju: redovni, vanredni profesori na muzičkim akademijama, u srednjim i osnovnim muzičkim školama, studenti muzičkih fakulteta, dillomirani i oni koji još uvek nisu završili studije; muzičari višeg i visokog fakultetskog obrazovanja; kompozitori i muzički stvaraoci koji nemaju zvanično muzičko obrazovanje, a bave se muzičkom umetnošću i komponovanjem.

4. Trajanje kompozicija: od 3 do 5 minuta; 6 minuta maksimum.

5. Organizator Konkursa nije u obavezi vraćanja materijala, notnog i tonskog zapisa, podnetog uz prijavu, tako da se isti može koristiti u celosti ili delovima, uz poštovanje potpisa autora dela, bilo da se koristi za reportažu, tv emisiju ili slične objave, koje proizvodi RTV BK Telecom.

6. Podstaknuti jednim od osnovnih postulata Karić fondacije, a to je kako očuvanje nacionalne muzičke kulture i srpske kulture uopšte, tako i afirmacija nove srpske muzike i klasične muzike, osmislili smo Konkurs „NOVI DANI SRPSKE MUZIKE“ koji je otvoren:
do 20. marta 2020. godine, do 24:00 časova.
(*Ukoliko bude produžen rok za dostavu kompozicija, bićete blagovremeno obavešteni.)