ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Сваки учесник Конкурса може пријавити неограничени број композиција и за различите категорије. Не ограничавамо ни године учесника Конкурса.
Нема ограничења за уметнике!

2. На Конкурс се могу пријавити заинтересовани из целог света, Републике Србије, региона, бивших југословенских република, посебно наглашавамо да имамо велику жељу да се одазову сви наши уметници, аутори, кантаутори, композитори, који живе у расејању, у Српској дијаспори. Свакако очекујемо да се пријаве и сви заинтересовани уметници других нација, који познају Српску класичну, традиционалну и модерну музику или имају жељу и идеју да створе Нову Српску музику.

3. Конкурс не ограничава учеснике на високо музичко образовање. Пријаве могу послати сви који компонују или желе да компонују: редовни, ванредни професори на музичким академијама, у средњим и основним музичким школама, студенти музичких факултета, дилломирани и они који још увек нису завршили студије; музичари вишег и високог факултетског образовања; композитори и музички ствараоци који немају званично музичко образовање, а баве се музичком уметношћу и компоновањем.

4. Трајање композиција: од 3 до 5 минута; 6 минута максимум.

5. Организатор Конкурса није у обавези враћања материјала, нотног и тонског записа, поднетог уз пријаву, тако да се исти може користити у целости или деловима, уз поштовање потписа аутора дела, било да се користи за репортажу, тв емисију или сличне објаве, које производи RTV BK Telecoм.

6. Подстакнути једним од основних постулата Карић фондације, а то је како очување националне музичке културе и српске културе уопште, тако и афирмација нове српске музике и класичне музике, осмислили смо Конкурс „НОВИ ДАНИ СРПСКЕ МУЗИКЕ“ који је отворен: до 20. марта 2020. године, до 24:00 часова.
(*Уколико буде продужен рок за доставу композиција, бићете благовремено обавештени.)