Fondacija Braća Karić u UN: Humanitarna misija traje već pola veka

Dana 22. marta u sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi održan je okrugli sto ekspertskog kluba Globalnog foruma Ecumene na kome je govorilo više od dve hiljade stručnjaka iz celog sveta, a Srbiju je predstavljala Fondacija Braća Karić

Globalni forum Ecumene je međunarodna grupa eksperata koja je trenutno jedinstvena diskusiona platforma za rešavanje ključnih problema dugoročnog održivog razvoja svetske privrede, a bavi se pronalaženjem rešenja za usklađivanje i unapređenje finansijske agende, razvijanje novih pristupa sprovođenju ključnih klimatskih ciljeva i drugih značajnih međunarodnih održivih razvojnih ciljeva i inicijativa. Samo u sezoni 2022-2023. održan je 51 sastanak Kluba Ecumene na kojem je učestvovalo više od 340 stručnjaka iz celog sveta, a ukupan broj saopštenja i publikacija bio je preko 800.000. Deo Kluba Ecumene su sadašnji i bivši predsednici država, ministri i vodeći eksperti iz zemalja i kompanija iz celog sveta sveta.
Okrugli sto Kluba Ecumene organizovan je u trenutku kada se svet suočava sa trostrukom krizom: gubitkom biodiverziteta, klimatskim promenama i velikim zagađenjem. Ujedinjene nacije, države, kompanije, naučna zajednica i civilno društvo zajedno traže opcije za budući održivi razvoj naše planete. Posebna pažnja je posvećenja održavanju dijaloga u okviru konvencija i programa UN, dok stvaranje novih inicijativa organizacije postaje kritično važno.


Fondacija Braća Karić je na okruglom stolu koji je održan u Ženevi iznela predloge za nove inicijative narodne diplomatije čiji je fokus na održivom razvoju čovečanstva kroz brigu za vodne resurse. Kroz narodnu javnu diplomatiju organizovan je konzorcijum organizacija iz celog sveta, na čijem čelu je gospodin Bogoljub Karić, a koji je formiran da bi tražio rešenja za mnoge međunarodne probleme i povezivao istok i zapad.
Ovaj internacionalni konzorcijum ima sedište u Beogradu. Deo konzorcijuma je i organizacija Međunarodni savet za medicinsku razmenu iz Šangaja – organizacija koja broji 500 miliona članova i na čijem je čelu Đing Manho, dobitnik nagrade Braća Karić za 2023. godinu. Konzorcijum takođe ima odeljenja i u Mađarskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a u Ženevi sarađuje sa organizacijom Water Hub i Međunarodnim udruženjem meteorologa. Glavni cilj konzorcijuma je da postane mesto za komunikaciju stručne i naučne javnosti u traženju rešenja za snabdevanje čistom vodom u celom svetu.


Svetski dan vode bio je najbolji povod da međunarodni predstavnik Fondacije Braća Karić prof. dr Viktor Feršt u Ženevi izloži ideje osnivača Fondacije Bogoljuba Karića o razvoju prijateljskih odnosa između istoka i zapada kroz takozvanu diplomatiju vode. Vodna diplomatija se može i mora organizovati na najvišem mogućem nivou kroz saradnju svih država članica UN, ali takođe se može i mora razvijati i kroz narodnu i javnu diplomatiju. Bez učešća javnog i stručnog sektora ne može se rešiti svetski problem snabdevanja čistom vodom. Mostovi između istoka i zapada su malobrojni, a Fondacija Braća Karić je predložila održavanje tri konferencije u bliskoj budućnosti čiji je cilj upravo izgradnja novih mostova među narodima.
Bogoljub Karić, osnivač Fondacije Braća Karić, predstavljen je u Ženevi kao čovek koji je osvedočeni borac za mir u regionu Zapadnog Balkana, i koji je svojim diplomatskim naporima u poslednjoj deceniji 20. veka učestvovao u zaustavljanju ratova i bombardovanja, vodeći narodnu diplomatiju od Moskve do Vašingtona. Tema prve predložene konferencije je sprečavanje nuklearnog rata u svetu, a konferencija će se održati u Beogradu.


Druge dve konferencije biće organizovane na temu Filozofija vodne diplomatije nevladinih organizacija – put ka miru – i njihovo održavanje je planirano u Kini i Arapskim Emiratima. U današnjem svetu potrebne su inicijative koje govore o miru i saradnji između istoka i zapada, pa je tako predlog Bogoljuba Karića srdačno prihvaćen i pozdravljen od strane eksperata Kluba Ecumene, i u narednom periodu će se pristupiti konkretizaciji ove ideje.


Na okruglom stolu Kluba Ecumene u Ženevi predstavnik Fondacije Braća Karić prof. dr Viktor Feršt izložio je svetskim ekspertima viziju i misiju Fondacije i njenog osnivača Bogoljuba Karića – putem narodne diplomatije graditi mostove između istoka i zapada, a sve sa ciljem razvoja čovečanstva i iskorenjivanja jednog od glavnih problema – nedostatka čiste vode u mnogim delovima sveta. Profesor Feršt je podsetio da je Bogoljub Karić prošle godine na Svetskom filozofskom forumu u Atini izabran za predsednika Međunarodnog komiteta Nikole Tesle i istakao da je energija Nikole Tesle oduvek bila i biće energija mira i stvaranja novih materijalnih i duhovnih resursa, kojih danas toliko nedostaje u našim životima. S obzirom na velike zasluge Bogoljuba Karića i njegove supruge Milanke Karić, Svetski filozofski forum prošle godine dodelio je Bogoljubu Kariću i Milanki Karić titule ambasadora dobre volje.
U radu ekspertskog kluba Globalni forum Ecumene učestvuju lideri civilnog, političkog, naučnog i stručnog sektora iz celog sveta. Najistaknutiji učesnici okruglog stola u Ženevi bili su iz Švajcarske, Kine, Poljske, Slovenije, Indije, ali i iz celog sveta.


Delegacija Fondacije Braća Karić učestvovala je na još dve konferencije Ujedinjenih nacija u Ženevi. Predsednica Fondacije prof. Danica Karić-Stojilković i počasna predsednica Fondacije prof. Milanka Karić učestvovale su na 7. Bio-Trade kongresu UN. Nedavno je Fondacija Braća Karić postala zvanična članica platforme United Nations Global Market Place i zbog toga je bilo veoma važno upoznati predstavnike svih članica UN sa mogućnostima Srbije da svetskom tržištu ponudi srpske ekološke bioresurse. Fondacija Braća Karić učestvovala je u diskusijama na UN Women i UN Toastmasters konferencijama. Dogovoreno je da Fondacija Braća Karić organizuje izložbu i koncert posvećen balkanskoj kulturi u sedištu Ujedinjenih nacija – Palati nacija u Ženevi i u sedištu Uneska u Parizu.


Fondacija Braća Karić sa ponosom nastavlja svoju misiju koju uspešno sprovodi već pola veka – građenje mostova između istoka i zapada i predstavljanje Srbije u najboljem svetlu u međunarodnoj javnosti.

Ostavite komentar

eight − 1 =