Управљање Карић фондацијом

СТОПАМА СРПСКИХ ЗАДУЖБИНАРА

Загледана у велике српске задужбинаре, породица Карић је 1979. године основала Социјални савет у Пећи помажући своје раднике и суграђане без обзира на нацију, вероисповест, боју коже. Био је то модеран вид у пракси показане друштвене одговорности породице и компаније „Браће Карић“ која ће своје институционалне оквире добити формирањем Фонда „Карић фондација“ 1992. године у Београду. До дана данашњег, са визијом трајања у далекој будућности, Карић фондација остаје златан пример не само у Србији, већ у региону, Европи и свету, на који начин у својој земљи морају да делују друштвено одговорни појединци и компаније. Број, величина и разноликост подухвата „Карић фондације“ деценијама уназад, сведоком су осмишљене и у традицији саме породице укорењене одговорности према држави и друштву.

Ту традицију настављају и нове генерације породице Карић. Они у породичну интелектуалну, културну и духовну заоставштину, уграђују своја знања и умећа стечена на водећим универзитетима света али и у својој породици.

“Судбином је одређено питање да ништа није дато вечно, ни богатство ни немаштина, уважавати оне који немају и помагати, истовремено значи подржавати најдубљи смисао људских надања.”
-Миланка Мара Карић, председник Карић фондације из интервјуа листу „Студент“