Почасни савет

Миланка Карић

председница Почасног савета

Оливера Карић Недељковић

члан почасног савета

Хафа Карић

члан почасног савета

Славица Карић

члан Почасног савета

Марјана Карић

члан почасног савета