УПРАВНИ ОДБОР

Председника и чланове управног одбора, као и управитеља фондације именују оснивачи. Оснивачи су Миланка Карић и Оливера Карић Недељковић.

Миланка Карић

оснивач Фондације Браћа Карић

Оливера Карић Недељковић

оснивач Фондације Браћа Карић

Председник Фондације Браћа Карић представља Фондацију и, заједно са Управним одбором и директором, непосредно њоме управља. Управни одбор спроводи програм рада.
Председник Управног одбора Фондације је Даница Б. Карић, а чланицa је и Александра Недељковић.

Даница Б. Карић

председница Фондације Браћа Карић и Управног одбора

Александра Недељковић

члан Управног одбора