УПРАВНИ ОДБОР

Председника и чланове управног одбора, као и управитеља фондације именују оснивачи. Оснивачи су Миланка Карић и Оливера Карић Недељковић.

Миланка Карић

оснивач Фондације Браћа Карић

Оливера Карић Недељковић

оснивач Фондације Браћа Карић

Председник Фондације Браћа Карић представља Фондацију и, заједно са Управним одбором и директором, непосредно њоме управља. Управни одбор спроводи програм рада.

Даница Б. Карић

председница Фондације Браћа Карић и Управног одбора

Гордана Карић

члан Управног одбора

Александра Недељковић

члан Управног одбора

Ксенија Александровна Лухова Карић

члан Управног одбора

Ана Карић Љесар

члан Управног одбора

Данијела Карић Милеуснић

члан Управног одбора

Јелена Лазаревић

члан Управног одбора