НОВИ ДАНИ СРПСКЕ МУЗИКЕ

О пројекту

Карић фондација је покренула овај пројекат у жељи да постане традиционални музички фестивал. Планирамо да дела која уђу у ужи избор,а кoје ће одабрати Почасни и Стручни жири Конкурса, буду одштампана у виду нотне публикације композиција, уколико, наравно буде довољно одабраних дела. Нотну публикацију ће добити сви аутори одабраних композиција и исте ће бити премијерно изведене на првом Фестивалу„НОВИ ДАНИ СРПСКЕ МУЗИКЕ“.

Такође, зависно од броја пријављених и одабраних композиција, у нади да ће одзив бити велики и да ће наша идеја заживети , биће одржан један или више концерата у оквиру Фестивала, које ће Карић фондација организовати током 2020. године у еминентним салама града Београда.

Одабрана дела пожељно је да аутори изведу сами (уколико су одабрали категорију клавир или камерни оркестар), ради видљивости и промоције, како дела, тако и самих аутора. С друге стране, уколико не желе да изведу своје композиције сами, наша идеја је да ангажујемо младе, афирмисане и неафирмисане уметнике; средње школе, музичке академије, оркестре, који могу извести одабрана ауторска дела. Уколико је неки аутор послао предлог за Химну Карић фондације, у виду композиције за филхармонијски оркестар (и текст Химне), имамо неколико предлога, који филхармонијски оркестри би могли то да изведу, мада приоритет дајемо младима као што су Филхармонија младих „Борислав Пашћан“, Регионална дечја филхармонија и слично, са солистима певачима или хором, по потреби.

А потом, настављамо наш Конкурс и Фестивал из године у годину!
Чекамо вас и ваше дивне, нове идеје!

КАРИЋ ФОНДАЦИЈА

Пројекат је подржан и суфинансиран средствима Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Републике Србије

Одредбе и услови конкурса:

1. Сваки учесник Конкурса може пријавити неограничени број композиција и
за различите категорије. Не ограничавамо ни године учесника Конкурса.
Нема ограничења за уметнике!

2. На Конкурс се могу пријавити заинтересовани из целог света, Републике Србије, региона, бивших југословенских република, посебно наглашавамо да имамо велику жељу да се одазову сви наши уметници, аутори, кантаутори, композитори, који живе у расејању, у Српској дијаспори. Свакако очекујемо да се пријаве и сви заинтересовани уметници других нација, који познају Српску класичну, традиционалну и модерну музику или имају жељу и идеју да створе Нову Српску музику.

3. Конкурс не ограничава учеснике на високо музичко образовање. Пријаве могу послати сви који компонују или желе да компонују: редовни, ванредни професори на музичким академијама, у средњим и основним музичким школама, студенти музичких факултета, дилломирани и они који још увек нису завршили студије; музичари вишег и високог факултетског образовања; композитори и музички ствараоци који немају званично музичко образовање, а баве се музичком уметношћу и компоновањем.

4. Трајање композиција: од 3 до 10 минута; 12 минута максимум.

5. Организатор Конкурса није у обавези враћања материјала, нотног и тонског записа, поднетог уз пријаву, тако да се исти може користити у целости или деловима, уз поштовање потписа аутора дела, било да се користи за репортажу, тв емисију или сличне објаве, које производи RTV BK Telecoм.

6. Подстакнути једним од основних постулата Карић фондације, а то је како очување националне музичке културе и српске културе уопште, тако и афирмација нове српске музике и класичне музике, осмислили смо Конкурс „НОВИ ДАНИ СРПСКЕ МУЗИКЕ“ који је отворен:
до 20. марта 2020. године, до 24:00 часова.

(*Уколико буде продужен рок за доставу композиција, бићете благовремено обавештени.)

Начин слања пријаве и документације

Формулар и обавезне наведене прилоге пошаљите:

1. а) Попуњавањем форме на страници Пријава где ћете остави линк ка снимљеном тонском запису у мп3 или у мп4 формату (SendSpace, SoundCloud, Youtube).
Или
б) Поштом на адресу (и снимљени тонски запис на dvd, USB…): „Карић фондација“, Теразије 28, 2. спрат, 11000 Београд, са назнаком:
За конкурс: „НОВИ ДАНИ СРПСКЕ МУЗИКЕ“.

2. Рок за подношење конкурсне пријаве и пратеће документације је
петак, 20. март 2020. године до 24:00 часа.
(Уколико буде продужен рок за доставу композиција, бићете благовремено
обавештени.)

3. Не постоји обавеза враћања материјала (нотног и тонског записа) поднетог уз пријаву и исти организатор Конкурса може користити у целости или деловима, уз поштовање потписа аутора дела, било да се користи за репортажу, тв емисију или сличну објаву, које производи РТВ БК Telekom