Author Archive

Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero u saradnji sa Asocijacijom roditelja je uspešno realizovao

Jedna od najstarijih aktivnosti u radu Fondacije „Braća Karić” bila je Humanitarna aukcija uskršnjih

U petak 25. februara, Fondacija „Braća Karić” je održala promociju još dva nova naslova autorke

Pod visokim pokroviteljstvom predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Skupštine grada Beograda, završena