Uslovi korišćenja Osnovni podaci o firmi

 • KARIĆ FONDACIJA
 • Adresa: Terazije 28, 11000 Beograd
 • Web: www.karicfoundation.com
 • Tel:+381 11 3629 193
 • E-mail: kf@karicfoundation.com

 

Korisnički servis

Možete nam se obratiti kako bi dobili potrebne informacije u vezi sa donacijom kao i u slučaju reklamacije ili otkaza donacije.

 • Adresa: Terazije 28, 11000 Beograd
 • Web: www.karicfoundation.com
 • Tel:+381 11 3629 193
  E-mail: kf@karicfoundation.com
 • ponedeljak-petak od 8.00 do 16.00 časova

 

WEB prezentacija

Online donacija preko web prezentacije www. karicfoundation.com radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili za vreme redovnog ažuriranja podataka, sajt može biti nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

 

 Zaštita privatnosti korisnika

„U ime Karić Fondacije obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših donatora. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Karić Fondaciji odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

 

Politika reklamacija

Reklamacije vezane za izvršenu upatu (donaciju) su moguće u sledećim slučajevima:

 1. zloupotreba kartice;
 2. pogrešno unet iznos (nula više i sl.).

U slučaju reklamacija iz nekog od navedenih razloga, iste se primaju tako što se e-mail sa potvrdom o izvršenoj transakciji prosleđuje na e-mail adresu kf@karicfoundation.com i uz njega se prilaže skenirani zahtev za povrat sredstava u slobodnoj formi u kojem se navodi razlog. Potrebno je da zahtev sadrži potpis vlasnika kartice i skeniranu ličnu kartu, kao i kontakt telefon. Pošiljalac će biti kontaktiran, a sredstva vraćena u roku od 10 radnih dana nakon uspostavljenog kontakta. Sredstva se vraćaju na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.
Zahtevi se mogu slati i poštom na gornju adresu Karić Fondacije i potrebno je da sadrže sve elemente kao i zahtev poslat e-mailom.

 

Povraćaj sredstava

„U slučaju povraćaja sredstava donatoru koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Karić Fondacija je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Karić Fondacije obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice-donatora“.

 

Izjava o konverziji

Sve transakcije na našem sajtu obračunavaju se u dinarima (RSD). Ukoliko ste izabrali drugu valutu, vrednost transakcije će biti konvertovan u dinare po važećem srednjem kursu Narodne Banke Srbije. Vaša platna kartica će biti zadužena za navedeni iznos u dinarima. Ukoliko Vaša platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu Vašeg računa prema kursu Vaše banke, odnosno izdavaoca platne kartice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvesna odstupanja od originalnog iznosa transakcije.