Услови коришћења Основни подаци о фирми

 • КАРИЋ ФОНДАЦИЈА
 • Адреса: Теразије 28, 11000 Београд
 • Wеб: www.karicfoundation.com
 • Тел:+381 11 3629 193
 • Е-маил: кф@karicfoundation.com

 

Кориснички сервис

Можете нам се обратити како би добили потребне информације у вези са донацијом као и у случају рекламације или отказа донације.

 • Адреса: Теразије 28, 11000 Београд
 • Wеб: www.karicfoundation.com
 • Тел:+381 11 3629 193
 • Е-маил: кф@karicfoundation.com
 • понедељак-петак од 8.00 до 16.00 часова

 

WЕБ презентација

Онлине донација преко wеб презентације www. карицфоундатион.цом ради од 00-24х, 7 дана у недељи. У случају техничких проблема или за време редовног ажурирања података, сајт може бити недоступан о чему ћете бити обавештени.

Заштита приватности корисника

„У име Карић Фондације обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших донатора. Прикупљамо само неопходне, основне податке о донаторима и податке неопходне за пословање. Сви подаци о донаторима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у Карић Фондацији одговорни су за поштовање начела заштите приватности.“

Политика рекламација

Рекламације везане за извршену упату (донацију) су могуће у следећим случајевима:

 • злоупотреба картице;
 • погрешно унет износ (нула више и сл.).

У случају рекламација из неког од наведених разлога, исте се примају тако што се е-маил са потврдом о извршеној трансакцији прослеђује на е-маил адресу кф@карицфоундатион.цом и уз њега се прилаже скенирани захтев за поврат средстава у слободној форми у којем се наводи разлог. Потребно је да захтев садржи потпис власника картице и скенирану личну карту, као и контакт телефон. Пошиљалац ће бити контактиран, а средства враћена у року од 10 радних дана након успостављеног контакта. Средства се враћају на рачун који је везан за платну картицу којом је донација извршена.
Захтеви се могу слати и поштом на горњу адресу Карић Фондације и потребно је да садрже све елементе као и захтев послат е-маилом.

Повраћај средстава

„У случају повраћаја средстава донатору који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Карић Фондација је у обавези да повраћај врши искључиво преко ВИСА, ЕЦ/МЦ и Маестро метода плаћања, што значи да ће банка на захтев Карић Фондације обавити повраћај средстава на рачун корисника картице-донатора“.

Изјава о конверзији

Све трансакције на нашем сајту обрачунавају се у динарима (РСД). Уколико сте изабрали другу валуту, вредност трансакције ће бити конвертован у динаре по важећем средњем курсу Народне Банке Србије. Ваша платна картица ће бити задужена за наведени износ у динарима. Уколико Ваша платна картица није повезана са динарским рачуном, износ трансакције у динарима биће конвертован у валуту Вашег рачуна према курсу Ваше банке, односно издаваоца платне картице. Због наведених конверзија, могућа су извесна одступања од оригиналног износа трансакције.