10. децембар Међународни дан људских права

Већ четири деценије Фондација Браћа Карић ради на промоцији људских права и слобода, дајући и истичући примере могућности да се отвореношћу, добрим намерама и поштовањам приницпа права и слобода свих људи може обезбедити општи напредак свакога друштва.

Дан људских права обележава се 10. децембра сваке године, на дан када је 1948. године Генерална скупштина Уједињених народа усвојила Општу декларацију о људским правима. Декларацијом се позивају сви народи на признање урођеног достојанства те једнаких и неотуђивих права свих чланова људске породице као темеља слободе, правде и мира у свету.

Зато је овај дан права прилика за ново подсећање на важност људских права, која морају бити остварена кроз јавне политике и законе који се усвајају у сарадњи са свим кључним актерима, а у интересу грађана. Важно је подићи ниво свести да смо сви повезани, а да је друштво снажно само и управо онолико колико су то његови најрањивији чланови, и да је солидарност кључна, поготово у временима криза.

Оставите коментар

9 − 9 =