Остале активности - Промоција породичних вредности 1996-2000