Antologija CD

Prema sižeima tekstova u knjizi Antologija, sve pesme s melodijama razvrstane su u tri grupe: ljubavne i druge pesme, poslaničke, obredne i običajne. Zvučni zapisi na disku uglavnom obuhvataju pomenute žanrove koji se dalje, prema načinu izvođenja, mogu svrstati u dve kategorije pevanja: jednoglasno i višeglasno pevanje.

 

U nekim selima u Srbiji pesme se izvode višeglasno i na drugačiji način, što se u narodu zove pevanje „na bas“. Sticajem geografskih i istorijskih okolnosti, Srbi i Crnogorci su vekovima bili podložni uticaju kulturnih strujanja sa istoka i zapada. Tradicionalna muzika, kao integralni deo patrijarhalnog režima, donedavno je imala značajnu ulogu u narodnom životu i običajima. To će, nesumnjivo, potvrditi naši zvanični zapisi, nastali prilikom raznih istraživanja na terenu ili na neki drugi način u razdoblju od 1963-1999. godine.

CD I ukupno vreme 73.57
Izbor zvučne građe iz „Arhiva“
Fakulteta muzičke umetnosti, Beograd.
Snimci realizovani u vremenu: 1963-1999,

CD II ukupno vreme 66.08
Izbor zvučne građe iz „Arhiva“ Radio Beograda.
Snimci realizovani u studiju radija u vremenu: 1954-1988.
Pesme 8 I 9 potiču sa CD izdanja: Karić fondacije
Izbor i propratni komentar: dr Dragoslav Dević

CD I i CD II su deo publikacije: Antologija srpskih i crnogorskih narodnih pesama s melodijama

Ostavite komentar

sixteen − 14 =