10. decembar Međunarodni dan ljudskih prava

Već četiri decenije Fondacija Braća Karić radi na promociji ljudskih prava i sloboda, dajući i ističući primere mogućnosti da se otvorenošću, dobrim namerama i poštovanjam principa prava i sloboda svih ljudi može obezbediti opšti napredak svakoga društva.

Dan ljudskih prava obeležava se 10. decembra svake godine, na dan kada je 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opštu deklaraciju o ljudskim pravima. Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice kao temelja slobode, pravde i mira u svetu.

Zato je ovaj dan prava prilika za novo podsećanje na važnost ljudskih prava, koja moraju biti ostvarena kroz javne politike i zakone koji se usvajaju u saradnji sa svim ključnim akterima, a u interesu građana. Važno je podići nivo svesti da smo svi povezani, a da je društvo snažno samo i upravo onoliko koliko su to njegovi najranjiviji članovi, i da je solidarnost ključna, pogotovo u vremenima kriza.

Ostavite komentar

4 + 4 =